Concessionari oficial:
  • Fiat
  • Alfa Romeo
  • Lancia
  • Fiat Professional
  • Jeep España
Ofertes Fiaten

Avisos legals

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini garatgesala.com pertanyen a GARATGE SALA SA, amb domicili a C/ Romaní 9-11 – Ctra. N-II A de Santa Llogaia d’Àlguema (CP 17771), telèfon i fax +34 972 50 20 77, correu electrònic que es mostra al peu d'aquesta pàgina i CIF A17085713.

Drets de propietat intel·lectual i industrial
La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de GARATGE SALA SA o de terceres persones amb qui GARATGE SALA SA ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. GARATGE SALA SA difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. GARATGE SALA SA adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de GARATGE SALA SA

Responsabilitat sobre els continguts
L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. GARATGE SALA SA no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a garatgesala.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. GARATGE SALA SA no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

GARATGE SALA SA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. GARATGE SALA SA no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per GARATGE SALA SA

Protecció de dades
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal GARATGE SALA SA informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament.

Autorització per enllaçar amb garatgesala.com
Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.

 
 

Garatge Sala - Pol. Ind. de Sta. Llogaia · Ctra. N-II, km 1,5 · Sta. Llogaia d'Àlguema (Figueres)

Tel. 972 50 20 77 · E-mail: